Wednesday, November 1, 2017

25 tò mò về mèo hầu hết mọi người có thể không biết ( phần 3)

Mèo đã thuần hoá tế bào não hoạt động như la bàn giúp họ dễ dàng tìm đường về nhà.
Mèo là vật nuôi phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Ước tính có 74 - 96 triệu con mèo. Để so sánh, có khoảng 70-80 triệu con chó.
Cat có thể đã phát triển giọng điệu của họ để giao tiếp với con người. Trong thực tế, người ta nói rằng bạn càng nói chuyện với con mèo, thì con mèo của bạn sẽ nói chuyện lại (meo meo nếu bạn muốn).
Phát biểu của mèo nói, mèo được biết đến có 100 âm thanh ... chó chỉ có 10.
Một nhóm mèo gọi là clowder