Thursday, November 2, 2017

25 tò mò về mèo hầu hết mọi người có thể không biết ( phần 4)

Một nhóm mèo gọi là clowder
Một con mèo đã được thị trưởng Takeetna, Alaska trong 15 năm! Tên của nó là Stubbs (Thị trưởng Stubbs). Đó là một bước gần hơn với sự thống trị của thế giới! (Tiền thưởng thực tế: Một chạy cho thị trưởng của thành phố Mexico vào năm 2013.)
Mèo không thể hương vị ngọt ngào.Con mèo lớn nhất thế giới dài 48,5 inch.Mèo trưởng thành chỉ có meow để giao tiếp với con người.Phần lớn, mèo không dung nạp lactose. Sữa cho mèo là một không-không.